Aktuality

Provoz knihoven od 1. 9. 2020

Kolegyně a kolegové, seznamte se s nejnovějšími mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.


Vloženo: 25. srpna 2020

Číst více

Knihovnická dílna 2020

Sekce veřejných knihoven SKIP zve knihovníky z obecních a městských knihoven na Knihovnickou dílnu 2020.


Vloženo: 24. srpna 2020

Číst více

Nová Koncepce rozvoje knihoven ČR 2021-2027

V pondělí 17. 8. 2020 vláda schválina "Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030."


Vloženo: 18. srpna 2020

Číst více

Pro knihovnickou praxi v době uzavření knihoven

Užitečné informace pro knihovníky shromažďuje na webu metodické oddělení Knihovny města Hradce Králové.


Vloženo: 2. dubna 2020

Číst více

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2019

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí v Královéhradeckém kraji předkládají Výroční zprávu o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2019.


Vloženo: 1. dubna 2020

Číst více

MAS Stolové hory pořádá workshop vhodný pro knihovníky

Workshop se koná ve středu 26. února od 14 do 18 hodin ve Velkém Poříčí a povede ho paní Petra Nová z Nadace Via


Vloženo: 18. února 2020

Číst více