Soubory ke stažení

Deník knihovny na rok 2023

Silný deník knihovny pro rok 2023

Slabý deník knihovny pro rok 2023

Ochrana osobních údajů - dokumenty

Ochrana osobních údajů - příručka pro knihovny

Zkrácená příručka (výběr všeobecných informací, potřeby neprofesionálních knihoven)

Vzor knihovního řádu a poučení pro uživatele

Vzor přihlášky čtenáře staršího 15 let​ (dospělí)
 

Standardy, koncepce, příručky

Standard pro dobrou knihovnu - aktualizované vydání
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

Standard pro dobrý knihovní fond
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky. Standard je doporučením pro veřejné knihovny působící v obcích do 40 000 obyvatel. Vymezuje základní parametry pro budování knihovních fondů z hlediska jejich objemu, obsahu i finančního zajištění. Poskytuje návod k provádění průběžné, pravidelné i mimořádné aktualizace knihovního fondu.

Služby knihoven knihovnám
Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven.

Rovný přístup - Standard Handicap Friendly
Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením.

Rovný přístup - Knihovna přátelská seniorům
Metodická příručka pro práci knihoven se seniory.

Rovný přístup - Knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením
Metodická příručka pro práci knihoven se sociálně vyloučeným a sociálním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů.

Příručka pro starosty a zastupitele - Knihovna v obci


Burza nápadů

Burza nápadů 2019 - zápis
Burza nápadů 2018 - zápis

Burza nápadů 2017 - zápis a přiložené materiály knihoven
Burza nápadů 2015 - zápis a přiložené materiály
 

Regionální funkce - výroční zprávy

Výroční zpráva RF za rok 2022
Výroční zpráva RF za rok 2021
Výroční zpráva RF za rok 2020
Výroční zpráva RF za rok 2019
Výroční zpráva RF za rok 2018
Výroční zpráva RF za rok 2017
Výroční zpráva RF za rok 2016
Výroční zpráva RF za rok 2015
Výroční zpráva RF za rok 2014
Výroční zpráva RF za rok 2013
Výroční zpráva RF za rok 2012
Výroční zpráva RF za rok 2011
Výroční zpráva RF za rok 2010