Jaroměř

Název knihovny: Městská knihovna Jaroměř
Adresa: Vojtěcha Probošta 180, 55 101 Jaroměř
Vedoucí(knihovník): Mgr. Marta Valešová
phone 491 812 815
email info@knihovnajaromer.cz
www: www.knihovnajaromer.cz
Výpůjční doba:
Oddělení pro dospělé po: 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00
  út: 13:00 - 18:00
  st:13:00 - 17:00
  čt: zavřeno
  pá: 8:00 – 13:00
Oddělení pro děti po: 7:00 - 8:00, 12:30 - 16:00
  út: 7:00 - 8:00 besedy
  st: 7:00 - 8:00, 12:30 - 17:00
  čt: 7:00 - 8:00 besedy
  pá: 7:00 - 8:00
Popisek: Městská knihovna má v současné době tato oddělení: oddělení akvizice, zpracování knihovního fondu oddělení služeb čtenářům oddělení střediskových služeb regionální informační středisko. Kromě hlavní budovy, kde jsou soustředěna všechna výše uvedená oddělení, a v oddělení služeb je to oddělení pro mládež a oddělení pro dospělé, jsou součástí oddělení i pobočky v místních částech na Zavadilce a v Josefově. Čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky, který se zaváže plnit podmínky stanovené výpůjčním řádem knihovny. 

Knihovna Egona Hostovského Hronov

Název knihovny: Městská knihovna Egona Hostovského
Adresa: Komenského nám. 8, 55 101 Hronov
Vedoucí(knihovník): Marek Dvorský
phone 491 483 480
email info@knihovnahronov.cz
www: www.knihovnahronov.cz
Výpůjční doba:
Oddělení pro dospělé: pondělí 8:30 - 11:00 a 12:30 - 17:30
  úterý 8:30 - 11:00 a 12:30 - 17:30
  středa zavřeno
  čtvrtek 8:30 - 11:00 a 12:30 - 17:30
  pátek zavřeno
  sobota 8:30 - 11.00
Oddělení pro děti: pondělí 12:30 - 17:00
  úterý 12:30 - 17:00
  čtvrtek 12:30 - 17:00
Popisek:  Knihovna sídlí na Komenského náměstí, nedaleko rodného domku Aloise Jiráska. Nese název po dalším hronovském rodákovi, spisovateli Egonu Hostovském.

Česká Skalice

Název knihovny: Knihovna Barunky Panklové v České Skalici
Adresa: Husovo náměstí 20, 552 03 Česká Skalice
Vedoucí(knihovník): Bc. Lada Kabelová
phone 491 452 518
email knihovna@ceskaskalice.cz
www: www.knihovna.ceskaskalice.cz
Výpůjční doba:
Oddělení pro dospělé: pondělí zavřeno
  úterý 12:30 - 17:30
  středa 12:30 - 17:30
  čtvrtek 12:30 - 17:30
  pátek 8:00 - 11:00
Oddělení pro děti: pondělí 7:00 - 8:00 a 12:00 - 17:00
  úterý 7:00 - 8:00
  středa 12:00 - 15:00
  čtvrtek 7:00 - 8:00 a 12:00 - 17:00
  pátek 7:00 - 8:00
Popisek: Jsme veřejná knihovna, kterou může využívat úplně každý. Naším posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Jsme tu pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet, učit, studovat a bavit se podle vlastního výběru.

Broumov

Název knihovny: Městská knihovna v Broumově
Adresa: Mírové náměstí 52, 550 01 Broumov
Vedoucí(knihovník): Mgr. Marta Lelková
phone 491 523 733
email knihovna@broumov.net
www: www.knihovnabroumov.net
Výpůjční doba:
Oddělení pro dospělé: pondělí 8:00 - 17:00
  úterý 8:00 - 18:00
  středa 8:00 - 17:00
  čtvrtek 8:00 - 17:00
  sobota 8:30 - 10:30
Oddělení pro děti: pondělí 12:30 - 17:00
  středa 12:30 - 17:00
  pátek 12:30 - 15:30
Popisek:

Městská knihovna v Broumově poskytuje služby v souladu s knihovním zákonem 257/2001 Sb.; knihovní zákon. Je veřejnou knihovnou s univerzálním knihovním fondem.

Budova knihovny sídlí na Mírovém náměstí 52, v prvním patře. Přístupná je hlavním vchodem z náměstí, přístup do knihovny není bezbariérový. V knihovně můžete využít služby oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, čítárny.

​Půjčit si zde můžete knihy, časopisy, noviny, audioknihy. Knihovna disponuje bohatým fondem regionální literatury a regionálně zaměřenou článkovou databází.

V knihovně jsou přístupné PC, tiskárna, veřejný internet, Wi-Fi.

Červený Kostelec

Název knihovny: Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec
Adresa: Sokolská 293, 549 41 Červený Kostelec
Vedoucí(knihovník): PhDr. Marcela Fraňková
phone 491 463 384
email info@knihovnack.cz
www: www.knihovnack.cz
Výpůjční doba:
Oddělení pro dospělé: pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
  úterý 9:00 - 15:00
  čtvrtek 13:00 - 18:00
  pátek 9:00 - 12:00
  sobota 8:30 - 11:00
Oddělení pro mládež: úterý 9:00 - 17:00
  pátek 12:00 - 17:00
Popisek: -

Velké Poříčí

Název knihovny: Knihovna městyse Velké Poříčí
Adresa: Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí
Vedoucí (knihovník): Petra Bartlová
phone 491 485 323
email knihovna@velkeporici.cz
www: knihovnavelkeporici.webk.cz
Výpůjční doba:
Pondělí: 9:00 - 11:00 a 13:00 - 18:00
Úterý: zavřeno
Středa: 8:00 - 11:00 a 13:00 - 18:00
Čtvrtek: 13:00 - 18:00
Pátek: 8:00 - 11:00
Popisek: Knihovna městyse Velké Poříčí je profesionální knihovnou s bohatým knihovním fondem (cca 7.000 svazků). Největší část knihovního fondu tvoří beletrie, z naučné literatury zde najdete množství zajímavých životopisů a cestopisy. V dětském oddělení je unikátní fond pohádek, dobrodružné literatury, pověstí a encyklopedií.

Teplice nad Metují


 


 


 

Název knihovny: Městská knihovna v Teplicích nad Metují
Adresa: Rooseveltova 106, 549 57 Teplice nad Metují
Vedoucí (knihovník): Věra Prokopová
phone 491 581 444
email knihovna.teplicenm@tiscali.cz
www: www.teplicenadmetuji.knihovna.cz
Výpůjční doba:
Pondělí: 8:00 - 11:00
12:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
12:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 11:00
12:00 - 17:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:00
Pátek:

zavřeno

Popisek: Knihovna nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro trávení volného času. Městská knihovna v Teplicích nad Metují je veřejná knihovna s univerzálními fondy a službami. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu. Samozřejmě se můžete připojit k Internetu. Knihovna pořádá Virtuální univerzitu 3. věku.

Police nad Metují

Název knihovny: Knihovna města Police nad Metují
Adresa: Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují
Vedoucí (knihovník): Věra Plachtová
phone 491 543 230
email knihovna@knihovna-police.cz
www: www.knihovna-police.cz
Výpůjční doba:
Oddělení pro dospělé: úterý 9:00 - 17:30
  čtvrtek 9:00 - 17:30
Oddělení pro děti: pondělí 12:00 - 17:00
  čtvrtek 12:00 - 17:00
  pátek 12:00 - 17:00
Čítárna se studovnou: pondělí 12:00 - 17:00
  uterý 9:00 - 17:30
  čtvrtek 9:00 - 17:30
  pátek 12:00 - 17:00
Popisek: Knihovna města Police nad Metují je příspěvková organizace se sídlem v Pellyho domech v Polici nad Metují. Jsme veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb. Knihovnu zřizuje v město Police nad Metují.

Nové Město nad Metují

Název knihovny: Městská knihovna Nové Město nad Metují
Adresa: Komenského 30, 549 01 Nové Město nad Metují
Vedoucí(knihovník): Bc. Lada Všetičková, DiS.
phone 491 470 247
email biblio@knihovnanm.cz
www: www.knihovnanm.cz
Výpůjční doba:
Oddělení pro dospělé: pondělí 8:00 - 18:00
  úterý 12:00 - 18:00
  středa 8:00 - 18:00
  čtvrtek 8:00 - 18:00
  pátek 8:00 - 16:00
  sobota 8:00 - 12:00
Oddělení pro děti: pondělí 8:00 - 18:00
  úterý 12:00 - 18:00
  středa 12:00 - 18:00
  čtvrtek 8:00 - 18:00
  pátek 12:00 - 16:00
  sobota 8:00 - 12:00
Popisek: Veřejná lidová knihovna v Novém Městě nad Metují existuje od roku 1890. V roce 1996 se oddělila od Okresní knihovny v Náchodě a stala se samostatnou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Nové Město nad Metují. Svým fondem obsluhuje kromě hlavní městské půjčovny a pobočky v části Krčín (pobočka byla zrušena v říjnu 2013), Vrchoviny a Spy také 12 okolních vesnic. Městskou knihovnu Nové Město nad Metují najdete v centru města v Komenského ulici v čísle popisném 30, kde sídlí od podzimu 2010 v nově zrekonstruované budově.

Meziměstí

Název knihovny: Městská knihovna Meziměstí
Adresa: 5. května 116, 549 81 Meziměstí
Vedoucí(knihovník): Martin Slavík
phone 724511052, 491580275
email knihovna@mezimesti.cz
www: knihovnamezimesti.webk.cz
Výpůjční doba:
Pondělí: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Popisek: -

Žďárky

Název knihovny: Obecní knihovna ve Žďárkách
Adresa: Žďárky 35, 549 37 Žďárky
Vedoucí(knihovník): Milena Čápová
phone -
email knihovna.zdarky@seznam.cz
www: knihovnazdarky.webk.cz
Výpůjční doba: Pondělí 17:00–19:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu a poskytuje připojení k síti Internet.

Knihovna Jaroslava City

Název knihovny: Knihovna Jaroslava City
Adresa: Vysokov 108, 549 12 Vysokov
Vedoucí(knihovník): Jiřina Bittnerová
phone -
email obec.vysokov@tiscali.cz
www: knihovnavysokov.webk.cz
Výpůjční doba: pondělí a středa 16:00-17:30
Popisek: Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna stanice veřejného internetu.

Říkov

Název knihovny: Obecní knihovna v Říkově
Adresa: Říkov 51, 552 03 Česká Skalice
Vedoucí(knihovník): Jitka Dinterová
phone -
email knihovna@obecrikov.cz
www: -
Výpůjční doba: středa 16:00-18:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, poskytuje připojení k síti Internet.

Křinice

Název knihovny: Místní knihovna Křinice
Adresa: Křinice 176, 550 01 Broumov
Vedoucí(knihovník): Jana Simonová
phone 491 521 606
email -
www: -
Výpůjční doba: úterý 15:00-17:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově Obecního domu.

Stárkov

Název knihovny: Obecní knihovna Stárkov
Adresa: Stárkov 87, 549 36 Stárkov
Vedoucí(knihovník): Hana Křišťálová
phone -
email oknihovna@centrum.cz
www: www.starkov.cz
Výpůjční doba: středa 15:00-17:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově na náměstí.

Česká Čermná

Název knihovny: Obecní knihovna Česká Čermná
Adresa: Česká Čermná 128, 549 21 Česká Čermná
Vedoucí(knihovník): Mgr. Jana Ptáčková
phone -
email Knihovna.CeskaCermna@seznam.cz
www: knihovnaceskacermna.webk.cz
Výpůjční doba: pondělí 17:00-19:00
Popisek: Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna stanice veřejného internetu.

Nový Hrádek

Název knihovny: Obecní knihovna v Novém Hrádku
Adresa: Hradní 102, 549 22 Nový Hrádek
Vedoucí(knihovník): Marie Grimová
phone -
email knihovna-novyhradek@seznam.cz
www: knihovnanovyhradek.webk.cz
Výpůjční doba: pondělí 12:00-14:00 a 15:00-17:00
Popisek: Knihovna je v budově mateřské školy a je v ní umístěna stanice veřejného internetu.

Hynčice

Název knihovny: Obecní knihovna Hynčice
Adresa: Hynčice 15, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Vedoucí(knihovník): Eva Pichová
phone -
email obec.hyncice@worldonline.cz
www: -
Výpůjční doba: V úředních dnech v pondělí od 14:00 do 17:00 a ve středu od 14:00 do 16:00
Popisek: Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna stanice veřejného internetu.

Otovice

Název knihovny: Obecní knihovna Otovice
Adresa: Otovice 196, 549 72 Otovice
Vedoucí(knihovník): Lada Kratochvílová
phone -
email -
www: knihovnaotovice.webk.cz
Výpůjční doba: pondělí 17:00-18:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, poskytuje připojení k síti Internet.

Martínkovice

Název knihovny: Obecní knihovna Martínkovice
Adresa: Martínkovice 240, 549 73 Martínkovice
Vedoucí(knihovník): Ludmila Frödová
phone -
email Knihovna.Martinkovice@seznam.cz
www: knihovnamartinkovice.webk.cz
Výpůjční doba: pondělí 14:00 - 17:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově školy a poskytuje připojení k síti Internet.

Chvalkovice

Název knihovny: Místní knihovna ve Chvalkovicích
Adresa: Chvalkovice 130, 552 04 Chvalkovice
Vedoucí(knihovník): Bohumila Krausová
phone -
email chvalkovice_knihovna@quick.cz
www: knihovnachvalkovice.webk.cz
Výpůjční doba: středa 17:00-18:30, čtvrtek 12:30-14:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, poskytuje připojení k síti Internet.

Jetřichov

Název knihovny: Obecní knihovna v Jetřichově
Adresa: Jetřichov, 549 83 Jetřichov
Vedoucí(knihovník): Olga Doležalová
phone -
email -
www: -
Výpůjční doba: pondělí 15:00-17:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově požární zbrojnice.

Hejtmánkovice

Název knihovny: Obecní knihovna v Hejtmánkovicích
Adresa: Hejtmánkovice 203, 550 01 Broumov
Vedoucí(knihovník): Martina Zelenková
phone -
email Knihovna.Hejtmankovice@seznam.cz
www: www.hejtmankovice.cz
Výpůjční doba: pondělí 15:00-17:00
Popisek: Knihovna je v budově mateřské školy a je v ní umístěna stanice veřejného internetu.

Heřmánkovice

Název knihovny: Obecní knihovna v Heřmánkovicích
Adresa: Heřmánkovice 263, 549 84 Heřmánkovice
Vedoucí(knihovník): Renata Stečínská
phone -
email StecinskaRenata@seznam.cz
www: knihovnahermankovice.webk.cz
Výpůjční doba: pondělí 15 - 17, čtvrtek 9 - 11
Popisek: Knihovna se nachází v budově mateřské školy a je v ní umístěna stanice veřejného internetu.  

Adršpach

Název knihovny: Obecní knihovna Adršpach
Adresa: Horní Adršpach 115, 549 52 Adršpach
Vedoucí(knihovník): Zdena Brádlová
phone -
email Knihovna.Adrspach@seznam.cz
www: knihovnaadrspach.webk.cz
Výpůjční doba: úterý a středa 16:00-18:00  
Popisek: Knihovna je v samostatné budově a je v ní umístěna stanice veřejného internetu.

Hořičky

Název knihovny: Obecní knihovna Hořičky
Adresa: Hořičky 4, 552 05 Hořičky
Vedoucí(knihovník): Marie Kuderová, Helena Šolcová
phone -
email obec.horicky@quick.cz
www: knihovnahoricky.webk.cz
Výpůjční doba: pondělí 13:00-17:30, středa 13:00-17:00
Popisek: Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna stanice veřejného internetu.

Studnice

Název knihovny: Obecní knihovna Studnice
Adresa: Studnice 1, 549 48 Studnice
Vedoucí(knihovník): Miloslava Koncošová
phone -
email knihovnastudnice@seznam.cz
www: knihovnastudnice.webk.cz
Výpůjční doba: čtvrtek 15:00-17:00
Popisek: Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna stanice veřejného internetu.

Trubějov

Název knihovny: Obecní knihovna v Trubějově
Adresa: Trubějov 13, 547 01 Náchod
Vedoucí(knihovník): Alena Horáková
phone -
email knihovna.trubejov13@seznam.cz
www: knihovnatrubejov.webk.cz
Výpůjční doba: čtvrtek 16:30 - 18:30
Popisek: Knihovna je v samostatné budově a je v ní umístěna stanice veřejného internetu.

Kramolna

Název knihovny: Obecní knihovna v Kramolně
Adresa: Kramolna 172, 547 01 Náchod
Vedoucí(knihovník): Ivana Zelená
phone -
email knihovna.kramolna@tiscali.cz
www: knihovnakramolna.webk.cz
Výpůjční doba: středa 14:00-17:00
Popisek: Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna stanice veřejného internetu.

Řešetova Lhota

Název knihovny: Obecní knihvona Řešetova Lhota
Adresa: Řešetova Lhota 2, 547 01 Náchod
Vedoucí(knihovník): Aleš Antoš
phone -
email knihovna.resetovalhota@cmail.cz
www: knihovnaresetovalhota.webk.cz
Výpůjční doba: pátek 16:30-18:30
Popisek: Knihovna je v obecním domě a je v ní umístěna stanice veřejného internetu.

Dolní Radechová

Název knihovny: Místní lidová knihovna Dolní Radechová
Adresa: Náchodská 240, 549 11 Dolní Radechová
Vedoucí(knihovník): Jiřina Novotná
phone -
email knihovna.dolradech@worldonline.cz
www: knihovnadolniradechova.webk.cz
Výpůjční doba: středa 17:00-19:00
Popisek: Knihovna je v budově obecního úřadu, poskytuje připojení k síti Internet.

Šonov u Broumova

Název knihovny: Obecní knihovna v Šonově
Adresa: Šonov 318, 549 71 Šonov u Broumova
Vedoucí(knihovník): Libuše Kyralová
phone -
email -
www: knihovnasonovubroumova.webk.cz
Výpůjční doba:  pondělí 16:00 - 17:00
Popisek: Obecní knihovna se nachází v budově Obecního úřadu Šonov společně s poštou a mateřskou školkou.

Žernov

Název knihovny: Obecní knihovna v Žernově
Adresa: Žernov 112, 552 03 Žernov
Vedoucí(knihovník): Mgr. Alena Pácaltová a Ing. Jakub Kosinka
phone -
email knihovna.zernov@seznam.cz
www: knihovnazernov.webk.cz
Výpůjční doba: pátek 16:30-19:00
Popisek: Knihovna je se nachází v budově obecního úřadu a umožňuje přístup napočítače s připojením k síti Internet.

Červená Hora

Název knihovny: Obecní knihovna v Červené Hoře
Adresa: Červená Hora 58, 549 41 Červený Kostelec
Vedoucí(knihovník): Šárka Šulcová
phone -
email -
www: www.cervenahora.cz
Výpůjční doba: sobota 9:00-11:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově školy.

Horní Radechová

Název knihovny: Místní knihovna Horní Radechová
Adresa: Horní Radechová 196, 549 46 Horní Radechová
Vedoucí(knihovník): Hana Kaplanová
phone -
email knihovnahr@seznam.cz
www: -
Výpůjční doba: pondělí 18:00-20:00
Popisek: Knihovna je v budově školy, poskytuje připojení k síti Internet.

Slatina nad Úpou

Název knihovny: Obecní knihovna ve Slatině nad Úpou
Adresa: Slatina nad Úpou 65, 549 47 Slatina nad Úpou
Vedoucí(knihovník): Jitka Polášková
phone -
email knihovna.slatina@tiscali.cz
www: www.slatinanadupou.cz/obec-slatina-nad-upou/obecni-knihovna
Výpůjční doba: pondělí 16:00-19:30
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu.

Horní Rybníky

Název knihovny: Obecní knihovna v Horních Rybníkách
Adresa: Zábrodí, Horní Rybníky 35, 549 41 Zábrodí, Horní Rybníky
Vedoucí(knihovník): Michaela Rýdlová
phone -
email ou.zabrodi@tiscali.cz
www: www.zabrodi.cz
Výpůjční doba: pondělí 18:30-20:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu.

Zábrodí

Název knihovny: Obecní knihovna Zábrodí
Adresa: Horní Rybníky 35, 549 41 Horní Radechová
Vedoucí(knihovník): Milan Krejsek
phone -
email -
www: -
Výpůjční doba: pondělí 16:00-18:00 zimní čas, 17:00-19:00 letní čas
Popisek: Knihovna se nachází v budově hasičské zbrojnice.

Rychnovek

Název knihovny: Obecní knihovna Rychnovek
Adresa: Rychnovek 50, 552 25 Rychnovek
Vedoucí(knihovník): Jana Malá
phone -
email knihovna.rychnovek@seznam.cz
www: knihovnarychnovek.webk.cz/
Výpůjční doba: pondělí 17:30-19:30
Popisek: Knihovna je v budově obecního úřadu a má 2 PC s přístupem na internet. V současné době má knihovna ve svém fondu na 2000 knižních svazků, a to jak beletrie, tak literatury naučné, pro děti i dospělé čtenáře. Čtenáři mají k dispozici časopis Čtyřlístek. Knihovna má možnost využít meziknihovní výpůjční služby Městské knihovny Jaroměř.

Velká Jesenice

Název knihovny: Obecní knihovna Velká Jesenice
Adresa: Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice
Vedoucí(knihovník): Bc. Marta Valešová
phone -
email knihovna@velkajesenice.cz
www: www.knihovna.velkajesenice.cz
Výpůjční doba: středa 17:00-19:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu a mateřské školy, umožňuje přístup na tři PC s připojením na internet.

Vlkov

Název knihovny: Obecní knihovna ve Vlkově
ěAdresa: Vlkov 7, 551 01 Jaroměř
Vedoucí(knihovník): Milena Havlová
phone 605 588 925
email Knihovna.Vlkov@seznam.cz
www: knihovnavlkov.webk.cz
Výpůjční doba: čtvrtek 15:30-18:30
Popisek: V současné době je knihovna umístěna v budově bývalé školy ve Vlkově čp. 7 v 1. poschodí. Čtenářům je k dispozici 4000 knih. Mají možnost bezplatné výměnné výpůjční služby ze střediskové knihovny v Jaroměři. Knihovna je vybavena počítačem připojeným na internet pro veřejnost, multifunkčním zařízením (tiskárna – kopírka – skener),počítačem a tiskárnou pro potřeby knihovnice.

Veselice

Název knihovny: Místní knihovna Veselice
Adresa: Veselice, 552 24 Velká Jesenice
Vedoucí(knihovník): Miloslava Mačková
phone -
email -
www: www.knihovna.velkajesenice.cz
Výpůjční doba: sobota 9:00-11:00
Popisek: Knihovna je v samostatné místnosti obecního domku.

Velichovky

Název knihovny: Obecní knihovna ve Velichovkách
Adresa: Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky
Vedoucí(knihovník): Eva Ambrožová
phone -
email knihovna.velichovky@seznam.cz
www: obecniknihovnavelichovky.webk.cz
Výpůjční doba: čtvrtek 18:00-19:30
Popisek: Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu ve Velichovkách, poskytuje připojení k síti Internet. Mimo půjčovní dobu se zde každé pondělí schází čtenářský kroužek dětí ze Základní školy Velichovky a každé první úterý v měsíci Mateřinka. Její děti si zde půjčují pohádky a mimo to na ně čekají různá překvapení.

Rožnov

Název knihovny: Obecní knihovna Rožnov
Adresa: Rožnov 72, 551 01 Rožnov
Vedoucí(knihovník): Jana Pavelková
phone -
email -
www: knihovnaroznov.webk.cz
Výpůjční doba: pondělí 18:00-19:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu Rožnov. V současné době má knihovna ve svém fondu na 3500 knižních svazků, a to jak beletrie, tak literatury naučné, pro děti i dospělé čtenáře. Čtenáři mají k dispozici časopis Čtyřlístek a Praktická žena. Knihovna má možnost využít meziknihovní výpůjční služby Městské knihovny Jaroměř.

Rasošky

Název knihovny: Obecní knihovna v Rasoškách
Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky
Vedoucí(knihovník): Jana Pavelková
phone -
email knihovna.rasosky@seznam.cz
www: knihovnarasosky.webk.cz
Výpůjční doba: úterý 16:00-18:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu Rasošky. V současné době má knihovna ve svém fondu na 1650 knižních svazků, a to jak beletrie, tak literatury naučné, pro děti i dospělé čtenáře. Knihovna má možnost využít meziknihovní výpůjční služby Městské knihovny Jaroměř.

Nový Ples

Název knihovny: Obecní knihovna Nový Ples
Adresa: Nový Ples 28, 551 01 Nový Ples
Vedoucí(knihovník): Ilona Valášková
phone -
email ou.novyples@cbox.cz
www: knihovnanovyples.webk.cz
Výpůjční doba: pondělí v létě 18:00-19:00, v zimě 17:00-18:00
Popisek: Knihovna je v budově obecního úřadu. V současné době má knihovna ve svém fondu 840 knižních svazků, a to jak beletrie, tak literatury naučné, pro děti i dospělé čtenáře. Knihovna má možnost využít meziknihovní výpůjční služby Městské knihovny Jaroměř. Knihovnu navštěvuje 32 čtenářů, z toho 10 dětí do 15 let.

Jasenná

Název knihovny: Obecní knihovna Jasenná
Adresa: Jasenná 68, 552 22 Jasenná
Vedoucí(knihovník): Dana Dvořáková
phone -
email knihovnaJasenna@seznam.cz
www: knihovnajasenna.webk.cz
Výpůjční doba: pondělí 15:00-17:00
Popisek: Knihovna je v budově obecního úřadu a poskytuje přístup k síti Internet. V současné době má knihovna ve svém fondu na 3500 knižních svazků, a to jak beletrie, tak literatury naučné, pro děti i dospělé čtenáře. Knihovna má možnost využít meziknihovní výpůjční služby Městské knihovny Jaroměř.

Heřmanice

Název knihovny: Obecní knihovna Heřmanice
Adresa: Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice nad Labem
Vedoucí(knihovník): Marie Horčičková
phone -
email obec.hermanice@quick.cz
www: obecniknihovnahermanice.webk.cz
Výpůjční doba: pondělí 15:30-16:30; středa 15:00-17:00
Popisek: Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu a poskytuje připojení k síti Internet. V současné době má knihovna ve svém fondu na 2000 knižních svazků, a to jak beletrie, tak literatury naučné, pro děti i dospělé čtenáře. Čtenáři mají k dispozici časopis Čtyřlístek a Tom a Jerry. Knihovna má možnost využít meziknihovní výpůjční služby Městské knihovny Jaroměř.

Doubravice

Název knihovny: Obecní knihovna Doubravice
Adresa: Doubravice u České Skalice 33, 552 25 Rychnovek
Vedoucí(knihovník): Jana Jirsáková
phone -
email j.jirsakova@seznam.cz
www: -
Výpůjční doba: pátek 17:00-18:00
Popisek: -

Dolany

Název knihovny: Obecní knihovna Dolany
Adresa: Dolany 32, 552 01 Dolany
Vedoucí(knihovník): Jaroslava Culková
phone -
email -
www: knihovnadolany.webk.cz
Výpůjční doba: pondělí 17:00-18:00
Popisek: Knihovna se nachází v suterénu Obecního úřadu Dolany. V současné době má knihovna ve svém fondu na 1322 knižních svazků, a to jak beletrie, tak literatury naučné, pro děti i dospělé čtenáře. Čtenáři mají k dispozici časopis Květy, Praktická žena a Vlasta. Knihovna má možnost využít meziknihovní výpůjční služby Městské knihovny Jaroměř.

Hustířany

Název knihovny: Obecní knihovna v Hustířanech
Adresa: Hustířany, 552 11 Velichovky
Vedoucí(knihovník): Hana Zámečníková
phone -
email knihovna.hustirany@seznam.cz
www: -
Výpůjční doba: pondělí 19:00-20:00
Popisek: -

Šestajovice

Název knihovny: Obecní knihovna v Šestajovicích
Adresa: Šestajovice 70, 551 01 Šestajovice
Vedoucí(knihovník): Jelena Mervartová
phone -
email -
www: knihovnasestajovice.webk.cz/
Výpůjční doba: pátek 17:00-19:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu a poskytuje přístup k síti Internet. V současné době má knihovna ve svém fondu na 2500 knižních svazků, a to jak beletrie, tak literatury naučné, pro děti i dospělé čtenáře. Knihovna má možnost využít meziknihovní výpůjční služby Městské knihovny Jaroměř.

Dolsko

Název knihovny: Obecní knihovna Dolsko
Adresa: Dolsko 13, 549 07 Nahořany
Vedoucí(knihovník): Lenka Karlová
phone -
email -
www: -
Výpůjční doba: na požádání
Popisek: -

Černčice

Název knihovny: Obecní knihovna Černčice
Adresa: Černčice 68, 549 01 Nové Město nad Metují 1
Vedoucí(knihovník): Hana Masaryková
phone -
email Knihovna.Cerncice@seznam.cz
www: www.cerncice.eu/knihovna
Výpůjční doba: neděle 9:00-11:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově kulturního domu, poskytuje připojení k síti Internet.

Přibyslav

Název knihovny: Obecní knihovna v Přibyslavi
Adresa: Přibyslav 12, 549 01 Přibyslav
Vedoucí(knihovník): Helena Lukášková
phone -
email -
www: -
Výpůjční doba: středa 16:00-17:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu.

Vršovka

Název knihovny: Obecní knihovna ve Vršovce
Adresa: Vršovka 56, 549 01 Nové Město nad Metují
Vedoucí(knihovník): Jaroslava Přibylová
phone -
email vrsovka@quick.cz
www: -
Výpůjční doba: pondělí 17:00 - 18:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, poskytuje přístup k síti Internet.

Slavětín nad Metují

Název knihovny: Obecní knihovna Slavětín nad Metují
Adresa: Slavětín nad Metují 83, 549 01 Nové Město nad Metují
Vedoucí(knihovník): Marie Procházková
phone -
email knihovna.slavetinnm@gmail.com
www: knihovnaslavetin.webk.cz
Výpůjční doba: pátek 16:00-18:00
Popisek: Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu, poskytuje přístup k síti Internet.

Slavoňov

Název knihovny: Obecní knihovna Slavoňov
Adresa: Slavoňov, 549 01 Slavoňov
Vedoucí(knihovník): Helena Ješinová
phone -
email -
www: -
Výpůjční doba: pondělí 16:00 - 18:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově mateřské školy proti kostelu.

Šonov

Název knihovny: Obecní knihovna Šonov
Adresa: Šonov 111, 549 08 Provodov-Šonov
Vedoucí(knihovník): Marie Nepovímová
phone -
email -
www: -
Výpůjční doba: čtvrtek 16:30 - 18:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu.

Bohuslavice nad Metují

Název knihovny: Obecní knihovna v Bohuslavicích nad Metují
Adresa: Bohuslavice 175, 549 06 Bohuslavice nad Metují
Vedoucí(knihovník): Milena Archlebová
phone -
email archlebovamilena@seznam.cz
www: www.knihovnabohuslavice.webz.cz
Výpůjční doba: pátek 16:00-18:00, pátek 15:00-17:00 v zimě
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, poskytuje připojení k síti Internet.

Jestřebí

Název knihovny: Obecní knihovna Jestřebí
Adresa: Jestřebí 60, 549 01 Nové Město nad Metují
Vedoucí(knihovník): Stanislava Štěpánová
phone -
email jestrebi.na@wo.cz
www: -
Výpůjční doba: středa 16:00 - 17:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, poskytuje přístp k síti Internet.

Mezilesí

Název knihovny: Obecní knihovna Mezilesí
Adresa: Mezilesí 95, 549 23 Mezilesí
Vedoucí(knihovník): Zdeněk Marván
phone 736 424 953
email knihovna@mezilesi.cz
www: www.mezilesi.cz/knihovna
Výpůjční doba: pátek 17:00-18:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově požární zbrojnice, poskytuje přístup k síti Internet.

Nahořany

Název knihovny: Obecní knihovna Nahořany
Adresa: Nahořany 76, 549 07 Nahořany
Vedoucí(knihovník): Šárka Bartošová
phone -
email knihovnanahorany1@seznam.cz
www: -
Výpůjční doba: středa 15:00 - 17:00
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu.

Provodov

Název knihovny: Obecní knihovna Provodov
Adresa: Provodov 74, 549 08 Provodov
Vedoucí(knihovník): Věra Novotná
phone -
email -
www: -
Výpůjční doba: pondělí 17:00-18:30
Popisek: Knihovna se nachází v budově požární zbrojnice.

Žďár nad Metují

Název knihovny: Obecní knihovna ve Žďáru nad Metují
Adresa: Žďár nad Metují 60, 549 55 Žďár nad Metují
Vedoucí(knihovník): Dagmar Ducháčová
phone 603 959 129
email -
www: -
Výpůjční doba: pondělí 17 - 19:00
Popisek: Knihovna je umístěna v budově Žďárské hospůdky na návsi.

Velké Petrovice

Název knihovny: Obecní lidová knihovna Velké Petrovice
Adresa: Velké Petrovice 10, 549 54 Velké Petrovice
Vedoucí(knihovník): Ing. Petra Hrnčířová
phone -
email knihovna@velkepetrovice.cz
www: www.velkepetrovice.cz/knihovna
Výpůjční doba: pondělí 16:30-18:00, pátek 16:00-17:30
Popisek: Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, poskytuje přístup k síti Internet.

Suchý Důl

Název knihovny: Obecní knihovna Suchý Důl
Adresa: Suchý Důl 24, 549 62 Suchý Důl
Vedoucí(knihovník): Věra Kohlová
phone -
email Knihovna.SuchyDul@seznam.cz
www: knihovnasuchydul.webk.cz
Výpůjční doba: středa 14:15 - 16:00, pátek 14:15 - 15:45
Popisek: Knihovna se nachází v budově školy, poskytuje přístup k síti Internet. Pravidelně se v knihovně koná Čtenářský kroužek.

Česká Metuje

Název knihovny: Obecní knihovna v Česká Metuje
Adresa: Česká Metuje 10, 549 56 Česká Metuje
Vedoucí(knihovník): Jana Vaněčková
phone -
email -
www: -
Výpůjční doba: úterý, pátek 15:00 - 17:00
Popisek: Knihovna je v budově obecního úřadu, poskytuje přístup k síti Internet.

Bezděkov nad Metují

Název knihovny: Obecní knihovna Bezděkov nad Metují
Adresa: Bezděkov nad Metují 69, 549 64 Bezděkov nad Metují
Vedoucí(knihovník): Kateřina Vaisarová
phone -
email knihovna.bezdekov@seznam.cz
www: -
Výpůjční doba: středa, pátek 15:00 - 17:00, o letních prázdninách zavřeno
Popisek: Knihovna se nachází v budově školy, poskytuje přístup k síti Internet.

Machov

Název knihovny: Obecní knihovna Machov
Adresa: Machov 5, 549 63 Machov
Vedoucí(knihovník): Blanka Kratochvílová
   
email knihovna.machov@seznam.cz
www: -
Výpůjční doba: čtvrtek 16:00-19:00, čtvrtek 15:30-18:30 v zimě
Popisek: Knihovna je v budově obecního úřadu, umožňuje přístup k síti Internet.

Profesionální knihovny okresu

Obecní knihovny okresu

Náchod

Červený Kostelec

Jaroměř

Nové Město nad Metují

Police nad Metují