Webové stránky malých knihoven - metodické doporučení pro knihovníky v obcích do 3 000 obyvatel

Publikace Webové stránky malých knihoven přináší formulaci základních funkcí webu knihovny a návrhy pro obsah a administraci jednoduchého webu malé knihovny. Doporučení je strukturováno s ohledem na velikost obsluhované populace knihovny a plně respektuje celostátní Standard pro dobrou knihovnu, který od roku 2019 přináší nové znění indikátorů pro oblast webových stránek knihoven.

 

Publikace vyšla jako příloha Knihovnicko-informačního zpravodaje U nás (4/2018).

Příručka ke stažení na: https://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-28-(2018)-Cislo-4-Volna-priloha.pdf.


 

Vloženo: 11. prosince 2018 14:53