Vychází informační skládačka "Veřejná knihovna - srdce obce"

Představujeme vám nový publikační počin Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven - informační skládačku "Veřejná knihovna - srdce obce".

Je určená nejen knihovníkům, ale také zřizovatelům/provozovatelům knihoven, případně dalším spolupracujícím osobám nebo institucím, které zajímají změny v pojetí knihovny. Materiál je souhrnem praktických rad a inspirativních nápadů, týkajících se otázek, jak zrekonstruovat či zmodernizovat prostory knihovny tak, aby reflektovaly potřebu uživatelů i zaměstnanců veřejných knihoven. Posloužit může rovněž jako podpůrný materiál při komunikaci s architekty nebo designéry i při vyjednávání finanční podpory vaší knihovny a jejího dalšího rozvoje.

Součástí brožury je také pracovní list, který obsahuje 4 okruhy otázek. Doporučujeme jej využít i v případě, že se na rekonstrukci či obnovu knihovny zatím nechystáte, ale uvažujete o tom. Brožura vznikla ve spolupráci s Ing. arch. Tomášem Hořavou, který má velké zkušenosti s rekonstrukcemi a vybavováním veřejných knihoven (příkladem mohou být např. Knihovna městyse Choltice, Městská knihovna Mělník a pobočky Městské knihovny v Praze).

Publikace je kromě tištěné podoby plně dostupná také on-line: https://mcvrk.mzk.cz/files/uploads/Bro%C5%BEura-verze%20pro%20WEB.pdf .

Autory potěší, pokud se publikace Veřejná knihovna - srdce obce stane inspirací a podnětem k proměně vašich knihoven bez ohledu na jejich velikost. Fotografie doprovázející text jsou příkladem zajímavých řešení a netradičního pojetí prostor knihoven.


 

Vloženo: 9. června 2023 13:00