VIDEO: Panelová diskuze "Knihovna - věc veřejná"

V polovině června se konala v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové panelová diskuze Knihovna - věc veřejná.
Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa v roce 1918. Nově přijatý knihovní zákon tehdy uložil každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit vzdělanost všech vrstev obyvatelstva.

Letos se v krajích na čtrnácti kulatých stolech setkali zástupci ministerstva kultury, krajů, obcí, knihoven i jejich uživatelů. Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly změnit? Odpovědi na tyto i další otázky hledali a hledají účastníci diskuze s cílem urychlit proces proměny veřejných knihoven na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí. Mezi mnoha diskutovanými tématy se často objevovala problematika prostorových možností knihoven a jejich financování nebo spolupráce knihoven a škol při výchově a vzdělávání mladé generace.

Video z panelové diskuze Knihovna - věc veřejná najdete ZDE.


 

Vloženo: 29. října 2018 10:30