Setkání dětských knihovníků s ukázkovou besedou

Na čtvrtek 13. října chystáme v náchodské knihovně setkání dětských knihovníků, na které Vás tímto srdečně zveme. Součástí bude ukázková beseda paní Michaely Sehnalové z jičínské knihovny pro 7. třídu na téma Hobit. Žáci se seznámí s autorskou tvorbou J. R. R. Tolkiena. Pomocí úkolů budou putovat po mapě Středozemě. Narazí tak na dějotvorné prvky díla. V závěrečné diskuzi se pokusí nastínit výhody a nevýhody filmových zpracování literární látky.

Sejdeme se v 9 hodin ve studovně u kulatého stolu. Před desátou se přesuneme do dětského oddělení na ukázkovou besedu. Po ní se vrátíme do studovny, kde to vše zhodnotíme a vyměníme si zkušenosti. Malé občerstvení zajištěno. Předpokládaný konec ve 14 hodin.

Pokud máte čas a chuť dorazit, dejte mi, prosím, vědět na vlachova@mknachod.cz.


 

Vloženo: 20. září 2022 8:00