Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven ČR - výsledky

V období od 26. 4. do 31. 5. 2016 uskutečnil Knihovnický institut Národní knihovny ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a NIPOS průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven, tj. knihoven provozovaných obcí, městem či krajem. Cílem průzkumu bylo zjistit současný stav prostorového a částečně i technického vybavení knihoven. Průzkumu se zúčastnilo 2 027 knihoven a poboček různých velikostí. Jedná se o reprezentativní soubor dat, který velmi plasticky a podrobně popisuje současný stav.

Národní knihovna děkuje všem knihovnám, pracovníkům knihoven i provozovatelům za jejich aktivní účast v průzkumu.


 

Vloženo: 17. ledna 2017 20:39