Projekt S knížkou do života (Bookstart)

SKIP ČR se rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu Bookstart, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa, a vyhlašuje pilotní ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti S knížkou do života (Bookstart).

Co je Bookstart: mezinárodní projekt na podporu čtenářství realizovaný po dobu 25 let již ve 20 zemích napříč kontinenty

Co je projekt S knížkou do života: česká varianta projektu Bookstart, respektující povinné mezinárodní parametry a české podmínky, kterou zahájíme v březnu 2018

Cílem projektu je:

  • podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace

  • dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním zpíváním),

  • poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči ad.

  • orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti

  • inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmladší děti a pro rodiny

  • vytvořit novou čtenářskou komunitu

  • podílet se na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti

Cílová skupina: rodiče s novorozenci a dále po dobu předškolního věku dítěte

Stručný popis projektu:

  • Co nejvíce rodin s novorozenci v zapojených knihovnách získá u příležitosti vítání občánků nebo obdobných slavností v knihovně sadu/set dárků od knihovny (taška projektu, knížka pro děťátko, audiokniha, speciálně vydaná metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi, seznamy doporučené literatury pro předškolní děti (tyto dárky dodá zapojeným knihovnám SKIP); dále členská legitimace do knihovny, nabídka služeb knihovny pro rodiny s malými dětmi, pozvánka na akce pro rodiče s dětmi, další drobné dárky… (tyto dárky zajistí konkrétní knihovna))

  • Knihovny zapojené do projektu připraví speciální typy služeb pro tuto uživatelskou skupinu, nabídnou prostor pro aktivity neformálních i formálních skupiny rodičů a jejich dětí, webové prezentace ad.

  • Knihovny a SKIP budou propagovat projekt a jeho cíle, rozšiřovat okruh zapojených knihoven/obcí, realizovat a tvořit nové typy aktivit, publikovat…

Nebát se a inspirovat se:

Několik knihoven v ČR již řadu let v plné míře úspěšně realizuje principy projektu Bookstart. Oslovují rodiče novorozenců, a to většinou dárkem věnovaným u příležitosti narození děťátka (knížkou, průkazkou do knihovny, nabídkou dalších služeb knihovny atd.) a s těmito rodiči pak průběžně dále spolupracují při podpoře čtenářství jejich dítěte.

Další knihovny sice počáteční dárek rodičům novorozených děťátek zatím nedávají, pro podporu čtení a čtenářství dětí se je však snaží získat systematicky a dlouhodobě. Všechny aktivity, které knihovny pro děti předškolního věku pořádají, mají pro další vývoj dětí svůj význam. Projekt S knížkou do života je ale zaměřen především na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí, a to ve spolupráci s rodiči.

Primárně jsou pro něj tedy zásadní programy pořádané ve spolupráci s rodiči a za jejich přítomnosti, v menších skupinách a realizované v knihovně a mezi knihami. Tyto pořady jsou soustředěny především na společné čtení a navazující aktivity podporující čtenářství.

Pokud takové aktivity pořádáte, chystáte se pořádat, nebo vás téma projektu zajímá, neváhejte a připojte se k němu!

Podrobnější informace k projektu získáte ve speciálním čísle Bulletinu SKIP – http://skipcr.cz/dokumenty/zc_17-1.pdf


 

Vloženo: 6. prosince 2017 14:00