Připravujeme změnu knihovního softwaru - metodická příručka

Knihovnický institut NK ČR připravil metodickou příručku Připravujeme změnu knihovního softwaru.

Jejím cílem je předložit pracovníkům knihoven informace a náměty potřebné k rozhodování o tom, jaký knihovní software a způsob jeho provozu je pro jejich knihovnu vhodný, a pomoci jim naplánovat potřebné kroky směřující k hladkému průběhu změny (nebo zavedení) softwaru.

Příručka se skládá ze dvou částí – z hlavního textu a z příloh. V hlavním textu je problematika změny knihovního softwaru uchopena jako projekt. Přílohy obsahují informace, které se změnou knihovního softwaru úzce souvisejí a mohou při výběru softwaru hrát důležitou roli.

Autorkami příručky jsou Eva Cerniňáková a Linda Jansová.

Příručka je k dispozici v online podobě, aby bylo možné ji podle potřeby snadno aktualizovat. Kromě prohlížení si ji lze také vytisknout a stáhnout v různých formátech (TXT, PDF, ODT, EPUB).

Příručku najdete na adrese https://prirucky.ipk.nkp.cz/ (na úvodní stránce jsou zároveň doplněny odkazy na vybrané další metodické příručky pro knihovny; web zároveň do budoucna může sloužit jako platforma pro tvorbu a zveřejnění dalších metodických příruček).


 

Vloženo: 18. října 2019 8:00