Prezentace z konference Architektura a výstavba knihoven

Konference se uskutečnila 14. a 16. 6. 2016 v Hradci Králové.

Přednášející:

Dan Merta – ředitel Galerie Jaroslava Fragnera. Vystudoval dějiny umění a estetiku na Filosofické Univerzita Komenského v Bratislavě. Jako kurátor připravoval výstavy na Pražském hradě (E. Dietmann, Ch. Boltanski, K. Gebauer, A. Gormley, Laureáti ceny Jindřicha Chalupeckého, V. Fiala atd.), v galerii Raiffeisen stavební spořitelny (J. Černický, K. Nepraš, J. Sopko, J. Róna, M. Mainer, T. Císařovský, J. David, R. Franta, J. Načeradský, V. Kokolia, J. Votruba, M. Rittstein) a spolukurátoroval turné Machat a Velíšek (1992). V letech 1999 – 2008 byl tajemníkem Společnosti Jindřicha Chalupeckého (produkce a kurátorství ceny pro mladé české výtvarníky do 35 letV letech 1996 – 2000 pracoval jako vedoucí odboru kultury MČ Praha 3 – Žižkov, kde spoluzakládal novodobou tradici kulturněspolečenských bakchanálií: žižkovský masopust a vinohradské vinobraní. Byl jedním z iniciátorů a zakladatelů Iniciativy za novou Prahu a Tady není developerovo (2011).

Vít Richter – patří k nejvýznamnějším osobnostem současného českého knihovnictví. Profesně je téměř celoživotně spjat s Národní knihovnou ČR (NK), kde pracuje od roku 1971. Při zaměstnání vystudoval knihovnictví na Filosofické fakultě UK v Praze, v roce 1980 získal doktorát. Po roce 1989 se jako ředitel odboru služeb NK dostal do top – managementu instituce; tedy téměř na vrchol profesní kariéry. V roce 1998 se stává ředitelem odboru knihovnictví. Tentokrát jde především o koncepční a manažerskou práci ve vztahu k jiným knihovnám i oboru jako celku, o legislativu, vyjednávání s politiky a veřejnou správou, spolupráci s partnery z komerční i neziskové sféry apod. Odbor (dnes Knihovnický institut) se pod jeho vedením změnil v dynamické a moderní poradenské, metodické, vzdělávací a koordinační pracoviště s moha úkoly a širokým záběrem.

Roman Brychta – V roce 1995 diplomoval na škole architektury prof. Emila Přikryla na pražské Akademii výtvarných umění, po škole pracuje a hledá se  na volné noze, v letech 1998 - 2002 spolupracuje s Václavem Králíčkem, zakládá sdružení architektů AK Architekti ( spolu s P.Joba, V.Králíček, P.Lešek), od 2002  zakládající člen a partner Projektil architekti (R. Brychta, A. Halíř, O. Hofmeister, P. Lešek) „ Projektil tvoří úspornou, vstřícnou a svěží architekturu znalou tradice, inovativní typologie a technologie. Razí spojení současného umění, designu, architektury a krajiny. Ke spolupráci zve zkušené i mladé perspektivní tvůrce". Ateliér Projektil je držitelem významných architektonických cen za realizace či soutěžní návrhy. Projektil se účastní výstav či konferencí na domácí i zahraniční architektonické scéně.

Roman Dub – ředitel Městské knihovny Písek. Po ukončení Středního odborného učiliště strojírenského ve Strakonicích studoval na Jihočeské univerzitě obor Kulturní historie.

Jaromír Kročák – architekt, hudebník a spisovatel, autor knihy o architektonickém ateliéru v jednom nejmenovaném českém městě. Jeho architektonická kancelář – Ateliér Kročák – je podepsaná pod mnoha inspirativními projekty, mezi něž patří vestavba městské knihovny do hradu v Soběslavi, Hotel Clarion v Českých Budějovicích, Obchodní centrum Černý Pelikán nebo například Galerie a atelier malíře Josefa Geršla a jeho škola výtvarných umění tamtéž.

Helena Gajdušková – ředitelka Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Vystudovala obor knihovnictví a vědecké informace na Univerzitě Karlově. Od roku 1982 působí v Masarykově veřejné knihovně, od roku 1998 ve funkci ředitelky. Pod jejím vedením se knihovna v roce 2006 přestěhovala do nově zrekonstruované budovy, stala se významným komunitním centrem a získala ocenění Městská knihovna roku 2014. Publikuje v knihovnickém a regionálním tisku. Od roku 1998 je členkou SKIPu.

Amandine Jacquet – pracuje pro francouzský knihovnický spolek ABF (Association des bibliothécaires de France) jako knihovnice a lektorka. Zaměřuje se na rozvoj a výstavbu knihoven, připravuje řadu vědeckých projektů a věnuje se kulturní, vzdělávací a sociální roli knihoven. Připravuje koncepce rozvoje francouzských knihoven a přináší profesní trendy do činnosti francouzských kolegů. Ve svých odborných publikacích se věnuje také řízení lidských zdrojů a celoživotnímu vzdělávání pracovníků knihoven.

Jonas Fansa – v letech 2008-2012 pracoval jako stavební referent Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Od roku 2012 byl vedoucím týmu stavebního projektu této knihovny. V roce 2014 začal pracovat jako vedoucí Oddělení uživatelských potřeb Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Vedle své knihovnické činnosti také přednáší na Humboldtově univerzitě na Institutu pro knihovny a informační vědu.

Silvia Stasselová – je absolventkou Stavební fakulty Slovenské technické univerzity (STU) v Bratislavě, kde od roku 1990 profesionálně působila v Knihovně a informačním centru Stavební fakulty STU v Bratislavě. V roce 1999 ji odborná knihovnická komunita zvolila za předsedkyni Spolku slovenských knihovníků a knihoven, kde působí dodnes. V roce 2007 byla zvolena do mezinárodního výboru Sekce pro management knihovnických asociací největší knihovnické organizace Mezinárodní federace knihovnických asociací a knihoven (IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions), kde dvě volební období zastávala volenou funkci tajemnice sekce. Zároveň od roku 2012 působí jako členka Rady vlády SR pro kulturu v sekci kulturní dědictví. Pravidelně se zúčastňuje a přednáší na odborných akcích na Slovensku a v zahraničí. Od 1. 10. 2015 je generální ředitelkou Univerzitní knihovny v Bratislavě.


 

Vloženo: 29. června 2016 20:32