Nejlepší knihovny v regionu mají v Holovousích, Hejtmánkovicích a ve Vysokově

Známe výsledky druhého ročníku soutěže Knihovna roku Královéhradeckého kraje. Ocenění za nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit získaly knihovny v Holovousích, Hejtmánkovicích a Vysokově. Zástupci obcí, které je zřizují, a samotní knihovníci si převzali ceny během výročního setkání knihovníků ve Studijní a vědecké knihovně Hradec Králové.

     „Česko je světový unikát s nejhustší sítí veřejných knihoven na světě. Za Královéhradecký kraj chceme tento trend nadále podporovat a rozvíjet ne proto, abychom si udrželi to ‚nej‘, ale proto, že knihovníci nabízejí kromě tiskovin a elektronických informačních zdrojů také řadu doprovodných aktivit: hraním deskových her počínaje, osvětovými přednáškami konče. Knihovny jsou mnohdy centry kultury a volnočasových aktivit v dané obci, jejichž služeb využívají děti, dospělí i senioři. Proto také oceňujeme z každé části kraje jednu knihovnu, která nabízí ty nejpestřejší služby,“ uvedla náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

     Soutěž Knihovna roku Královéhradeckého kraje pořádá kraj ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové pro knihovny v malých sídlech a navazuje na pravidla a principy celostátní soutěže Knihovna roku a Vesnice roku. Cílem je ocenit nejlepší knihovny, jejich kvalitní knihovní služby a pestrou nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit zaměřenou na místní komunitu. Pověřené knihovny nominovaly pět malých knihoven z pěti okresů a k nim přibyla šestá – Obecní knihovna Jaroslava City Vysokov, jež byla oceněna v rámci soutěže Vesnice roku.

 

Z nominací odborná porota vybrala tři oceněné a ti získali finanční dar. Pro letošní rok to jsou:

1. místo – Místní knihovna Holovousy

2. místo – Obecní knihovna v Hejtmánkovicích,

3. místo – Knihovna Jaroslava City ve Vysokově

     Zřizovatelé knihoven získali od vedení kraje finanční dar za umístění jejich knihoven, přičemž Holovousy obdržely 50 tisíc korun, Hejtmánkovice 15 tisíc korun a Vysokov pět tisíc korun. Zbylé tři nominované knihovny, a to v Kohoutově, Mokrém a Roudnici obdržely pamětní listy.


 

Vloženo: 17. října 2023 9:00