Nabídka školení ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové

V průběhu měsíců září-prosinec se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové uskuteční školení zaměřené na oblast informačních a komunikačních technologií. Všechny tyto kurzy se budou konat v počítačové učebně. Je však nutné předem upozornit, že během prázdnin došlo ke změnám a počítačová učebna se přesunula z 5. NP do 2. NP.

Účastníci neplatí žádné vložné, vše je hrazeno z dotačního podprogramu VISK2. Podrobnější informace k jednotlivým školením naleznete na webových stránkách Studijí a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Přehled kurzů:

Září

22. září

Využití ICT při tvorbě propagačních materiálů knihovny

 

29. září

Microsoft Office Excel pro pokročilé I

Říjen

6. října

Využití ICT při tvorbě propagačních materiálů knihovny (stejný kurz jako 22. září)

 

13. října

Užití portálu citací v citační praxi

 

20. října

Microsoft Office Excel pro pokročilé II

 

27. října

Nové technologie v knihovnách

Listopad

3. listopadu

Práce s digitální fotografií

 

10. listopadu

Nové nástroje pro tvorbu prezentací

Prosinec

1. prosince

Facebook a využití jiných sociálních sítí

 

8. prosince

Využití nástrojů pro online komunikaci, spolupráci a zpětnou vazbu


 

Vloženo: 24. září 2015 20:46