Marcela Fraňková a Blanka Kratochvílová jsou knihovnice roku

V konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové proběhl slavnostní večer spojený s udělením titulu Knihovnice/knihovník Královéhradeckého kraje roku 2022. Akce se konala pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v. v.

Setkání knihovníků se zúčastnila náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Berdychová, primátor města Hradec Králové prof. PharmaDr. Alexandr Hrabálek, CSc. a další významní hosté.

„Knihovny už dávno nejsou místem pouhého půjčování knížek, ale stávají se doslova centry kulturního života ve svém okolí. A tuto činnost musíme podporovat. Královéhradecký kraj podporuje malé knihovny pravidelně částkou pohybující se okolo deseti milionů korun každý rok, abychom zajistili dostupnost a rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb na všech místech v regionu,“ uvedla náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

Titul Knihovnice/Knihovník Královéhradeckého kraje je udělován od roku 2009 Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a regionálním výborem SKIP 08 Východní Čechy za mimořádně dlouhé působení v knihovnictví nebo za příkladnou knihovnickou práci.

Z našeho okresu získala ocenění v kategorii knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny paní Blanka Kratochvílová z Obecní knihovny Machov.

Knihovnice Blanka Kratochvílová, sama velká čtenářka, pro všechny čtenáře zajišťuje pravidelně nové knihy. Polickou knihovnu navštěvuje nejméně 3x za měsíc (někdy i 6-7x) a půjčuje knihy z výměnného fondu i prostřednictvím MVS z fondu polické knihovny podle individuálních požadavků čtenářů a naopak dle svého výběru pro konkrétní čtenáře.

Svou pravidelnou činností a vstřícností zvedla návštěvnost knihovny i počet čtenářů. Po útlumu činnosti knihovny za předchozího knihovníka paní Kratochvílová zvedla počet čtenářů a návštěvnost o více jak 250%. A výpůjčky vzrostly 6krát.

Během pandemie, když bylo možné půjčovat přes výdejní okénko, knihovnice roznášela knížky čtenářům domů a předávala je bezkontaktně. O tom, že knihovna si už vydobyla své místo v životě obce, svědčí i to, že během pandemie nejen neklesly výpůjčky, ale ony vzrostly.

Snaží se přivést do knihovny i děti, už proběhly první besedy a v novém školním roce je domluvena pravidelná spolupráce s učitelkou 1. třídy machovské školy, která bude s dětmi do knihovny docházet. Společně budou vést besedy čtenářské gramotnosti.

 

V kategorii knihovnice/knihovník veřejné knihovny ocenění získala paní PhDr. Marcela Fraňková, bývalá ředitelka Knihovny Břetislava Kafky v Červeném Kostelci.

Marcela Fraňková, které byla dle svých slov práce v knihovně dána do vínku, se během svého devatenáctiletého působení v červenokostelecké knihovně zasloužila o mnohé.

Během jejího vedení došlo v knihovně k opravě fasády, v podkroví bylo vybudováno multifunkční centrum, které je díky výstavbě výtahu bezbariérové, a došlo také k vybudování knihovnické Zahrady příběhů, která nabízí čtenářům i veřejnosti klidné místo k četbě i relaxaci.

Kromě těchto věcí, které jsou patrné na první pohled, se ale Marcela Fraňková zasloužila i o spoustu věcí dalších. Její prioritou bylo, aby knihovna pracovala co nejvíce s dětmi, ale neopomíjela ani starší čtenáře. V knihovně organizovala besedy na nejrůznější témata a vedla pondělní otevřený klub Pohoda, pravidelně každý měsíc navštěvovala červenokostelecký pečovatelský dům U Jakuba, kam seniorům vozila knihy i zajímavá témata k diskuzi, a zasloužila se v knihovně i o konání programů pro duši, jako jsou jóga, muzikoterapie a různé tvořivé dílny.

Vedle toho byla 15 let redaktorkou vlastivědného sborníku Rodným krajem.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že právě Marcela Fraňková stojí za přejmenováním knihovny z Městské knihovny na Knihovnu Břetislava Kafky, aby jméno tohoto místního rodáka neupadlo v zapomnění.

Svým aktivním přístupem k vedení napomáhala Marcela Fraňková rozvoji kulturního a společenského života ve městě a starala se o to, aby zde návštěvníci knihovny nacházeli nejen kvalitní literaturu, ale aby pro ně knihovna byla místem, kam se budou rádi vracet nejen pro knihy, ale také třeba jen pro vlídné a laskavé slovo, za což jí patří velký dík.

GRATULUJEME!!!


 

Vloženo: 18. října 2022 8:00