Mapování uměleckých spolků a souborů v menších obcích

Dobrý den, vážení knihovníci,

obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při mapování uměleckých spolků a souborů v menších obcích ČR (do 3 tis. obyvatel). Jsme Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), příspěvková organizace Ministerstva kultury. Staráme se o amatérské/neprofesionální umění v České republice, pořádáme přehlídky, festivaly, setkání, vzdělávací akce pro děti, mládež i dospělé v nejrůznějších uměleckých oborech (více na: www.nipos.cz). O tuto oblast pečujeme i na úrovni teoretické, a velmi často se setkáváme s dotazy, kolik lidí v České republice se vlastně věnuje ve svém volném čase umění a kultuře, a zda a jak by se této oblasti dalo pomoci. Jsme v kontaktu se soubory a spolky, které se účastní našich akcí (tedy celostátních a krajských přehlídek, dílen a seminářů), víme ale, že pro celkový přehled o uměleckém a kulturním dění v celé republice to zdaleka nestačí.

Jsme přesvědčeni o tom, že Česká republika je „kulturním národem“ a má se v tomto ohledu čím pochlubit, a že jeho velká „síla“ tkví právě v hojném kulturním a uměleckém dění v menších sídlech a obcích. Chybějí ale vhodné nástroje na to, abychom se o tomto dění po celé republice něco podrobněji dozvěděli. Oficiální statistika kultury tuto oblast nesleduje a nejsou k dispozici ani kontaktní adresy. Česko je však rájem knihoven, a proto bychom rádi požádali o spolupráci právě Vás. Víme, že knihovna v obci bývá často centrem kulturního dění nebo přinejmenším kulturnímu dění v obci významně přispívá. Jistě máte přehled o tom, co kulturního se ve Vaší obci děje. Prosíme Vás proto o laskavé vyplnění krátkého dotazníku, ve kterém nás zajímají umělecké aktivity ve Vaší obci, jako je divadlo různých žánrů, hudba, sborový zpěv, taneční folklor i scénický tanec, audiovizuální umění (film, fotografie), výtvarné umění či péče o kulturní tradice. Pokud kulturní dění v obci mají na starost například spolky, které se umění věnují jen okrajově, budeme rádi, když nám o tom napíšete do poznámky (otázka č.5).

 

Formulář ke stažení: mail

Prosíme, zašlete vyplněný formulář (viz str. 2) nejpozději do 30. dubna 2019, ideálně elektronicky či případně písemně na adresu:

 

e-mail: klementova@nipos-mk.cz

 

kontaktní osoba:

Kateřina Klementová, Ph.D.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)

Fügnerovo náměstí 1866/5, P.O.BOX 12

120 21 Praha 2

 

Velice Vám děkujeme za spolupráci!

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit, a to ideálně e-mailem (klementova@nipos-mk.cz) či telefonicky (+420 221 507 935). Kromě dr. Klementové Vám budou k dispozici také Mgr. Lenka Lázňovská (ředitelka instituce) a Ing. Pavlína Čermáková (vedoucí útvaru ARTAMA).


 

Vloženo: 22. března 2019 10:01