Knížka pro prvňáčka 2022/2023

SKIP ČR vyhlašuje patnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Ve školním roce 2022/2023 je to kniha spisovatelky Zuzany Pospíšilové a ilustrátorky Markéty Vydrové. Knihovnám a školám SKIP ČR nabízí možnost zakoupit jakýkoliv počet knížek za mírně zvýšenou cenu (25 Kč/kus) kvůli rostoucím nákladům na papír a energie. Pokud zásilka bude fakturována knihovně, tak poštovné činí 0 Kč od 51 výtisků, do 50 výtisků činí poštovné 90 Kč. Pokud bude fakturována škole, tak poštovné činí 90 Kč.

Veškeré nové informace o průběhu projektu budou průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen. Knihovny do projektu přihlášené SKIP naléhavě žádá, aby se do elektronické konference Andersen přihlásily a průběžně sledovaly novinky o projektu uveřejněné. Zabráníme tak křížení a ztrátě informací.

Objednávky - https://forms.gle/13V4mXMCUquNbzgD7

Více informací na - https://www.skipcr.cz/projekty/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka-2022-2023


 

Vloženo: 2. listopadu 2022 8:00