Knížka pro prvňáčka 2021/2022

SKIP ČR vyhlašuje čtrnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Ve školním roce 2021/2022 je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka – Dubánek a tajný vzkaz. Knihovnám a školám SKIP ČR nabízí možnost zakoupit jakýkoliv počet knížek za velmi přijatelnou cenu (20 Kč/kus). Tento údaj bude uveden v přihlášce do projektu. Pokud zásilka bude fakturována knihovně, tak poštovné činí 0 Kč, pokud bude fakturována škole, tak poštovné činí 90 Kč.

Veškeré nové informace o průběhu projektu budou průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen. Knihovny do projektu přihlášené SKIP naléhavě žádá, aby se do elektronické konference Andersen přihlásily a průběžně sledovaly novinky o projektu uveřejněné. Zabráníme tak křížení a ztrátě informací.

Objednávky – https://forms.gle/vusQtHHbU9JeT5Vw5

Více informací na - https://skip.osvobozena-knihovna.cz/projekty/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka-20212022


 

Vloženo: 12. října 2021 8:00