Knížka pro prvňáčka 2020/2021

SKIP ČR vyhlašuje třináctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR. Ve školním roce 2020/2021 je to kniha spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové – První školní výlet.

Knihovnám a školám SKIP ČR nabízí možnost zakoupit jakýkoliv počet knížek za velmi přijatelnou cenu (20 Kč/kus). Tento údaj bude uveden v přihlášce do projektu. Pokud zásilka bude fakturována knihovně, tak poštovné činí 0 Kč, pokud bude fakturována škole, tak poštovné činí 90 Kč.

Veškeré nové informace o průběhu projektu budou průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen. Knihovny do projektu přihlášené naléhavě žádáme, aby se do elektronické konference Andersen přihlásily a průběžně sledovaly novinky o projektu uveřejněné.

Zabráníme tak křížení a ztrátě informací.

Objednávky - https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/knizka-pro-prvnacka-prihlaska-a-objednavka

Více informací na - https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka-2020-2021


 

Vloženo: 4. listopadu 2020 11:00