Knihovníkem roku je Stanislav Suchánek z České Čermné

Slavnostní večer pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. spojený s udělením titulů Knihovnice/Knihovník Královéhradeckého kraje roku 2019 proběhl ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Setkání knihovníků se zúčastnila náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Berdychová a další významní hosté. 

Titul Knihovnice/Knihovník Královéhradeckého kraje je udělován již od roku 2009 Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a regionálním výborem SKIP Východní Čechy za mimořádně dlouhé působení v knihovnictví nebo za příkladnou knihovnickou práci.

Z našeho okresu získal ocenění v kategorii knihovník malé veřejné knihovny pan Stanislav Suchánek z Obecní knihovny Česká Čermná.

Stanislav Suchánek převzal od svého předchůdce knihovnickou štafetu v roce 1981 a knihovnu vedl až do konce roku 2018, tedy dlouhých 37 let. Byl to pracovitý, společenských a obětavý knihovník, který bez problémů nosil knížky svým čtenářům až domů, když to bylo potřeba. Přesně věděl, co kdo čte, jakou knihu pro koho vzít. Sám byl velký čtenář, ročně přečetl aspoň osmdesát knížek, a díky tomu věděl, co může svým čtenářům doporučit. Nečekal na rozvoz výměnného fondu, ale aktivně si sám i několikrát do měsíce vybíral novinky přímo ve skladu náchodské knihovny. Snažil se vést ke čtení i děti. Navázal spolupráci s místní školou a jednotlivé třídy chodily do knihovny pravidelně každý měsíc.

K dispozici byl komukoliv i mimo výpůjční dobu. Bývalá dlouholetá starostka obce paní Eva Smažíková o Stanislavu Suchánkovi říká, že je to jeden z mála lidí, na které vždy bylo a je stoprocentní spolehnutí.

Kromě knih jsou jeho velkou zálibou houby. Rád je sbírá a rád si o nich povídá. Je to zásobárna houbařských receptů. Sbíhají se vám sliny, jen když o tom vypráví. Knihovnice z Náchoda vzpomínají, jak jim častokrát nasbíral plnou lísku hub nebo jim dokonce přinesl už nasušené houby ve velkých sklenicích. Legendární je i jeho hubník, který upekl na poradu neprofesionálních knihovníků, když se konala v jeho nově otevřené knihovně.

GRATULUJEME!!!


 

Vloženo: 22. října 2019 8:00