Knihovnicí roku je Milena Archlebová z Bohulavic

Ocenění za činnost pro svou obec a její obyvatele si do krajské metropole přijely převzít knihovnice ze všech koutů regionu. Na desátém celokrajském setkání knihovníků byly vyhlášeny výsledky letošní ankety o nejlepší knihovnice Královéhradeckého kraje, s jehož podporou se akce každoročně koná.

„Velmi si vážím neutuchajícího zápalu všech knihovnic i jejich neskonalé oddanosti této profesi. Patří jim velký dík, neboť jsou to právě ony, které v našich dětech budí lásku ke knihám,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který nad akcí převzal záštitu a osobně během slavnostního večera oceněným knihovnicím pogratuloval.

Z našeho okresu získala ocenění v kategorii knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny paní Milena Archlebová z Obecní knihovny Bohuslavice nad Metují. O knihovnu se stará od devadesátých let, ale celkem má za sebou 33 let knihovnické práce. Její život je s knihovnou spojen od mládí, knihovníkem už byl její otec a v letech 1958 až 1966 se sama podílela na půjčování knih. Milena Archlebová má k této práci osobní vztah, ke čtenářům přistupuje s individuální péčí, zajišťuje meziknihovní výpůjční službu i donášku knih domů. Je její zásluhou, že čtenáři najdou v knihovně pohodu a příjemnou atmosféru.

GRATULUJEME!!!


 

Vloženo: 6. listopadu 2018 9:00