Knihovnicí roku je Jana Simonová z Křinic

V konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové proběhl slavnostní večer spojený s udělením titulu Knihovnice/knihovník Královéhradeckého kraje roku 2021. Akce se konala pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v. v.

Setkání knihovníků se zúčastnila náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Berdychová, primátor města Hradec Králové prof. PharmaDr. Alexandr Hrabálek, CSc. a další významní hosté.

"Knihovny jsou důležitým a nezbytným zdrojem zábavy i vzdělání. Naplno jsme je mohli ocenit během loňské pandemie a musím říci, že knihovnice a knihovníci obstáli. Navzdory opatřením dál půjčovali knihy přes výdejní okénka, někdy je nechávali čtenářům i před dveřmi jejich domovů, a stali se zejména pro seniory potřebnou oporou v těžkých časech. Všem jim patří velké poděkování,“ uvedla Martina Berdychová, která oceněným knihovníkům předávala ceny.

Titul Knihovnice/Knihovník Královéhradeckého kraje je udělován od roku 2009 Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a regionálním výborem SKIP 08 Východní Čechy za mimořádně dlouhé působení v knihovnictví nebo za příkladnou knihovnickou práci.

Z našeho okresu získala ocenění v kategorii knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny paní Jana Simonová z Místní knihovny v Křinicích.

Paní Jana Simonová je stálicí mezi knihovníky na Náchodsku. Křinickou knihovnu vede už 50 let. Jak sama říká, od té doby, co je v důchodu, je pro ni knihovna vším. Má ráda své čtenáře a ráda si s nimi povídá. A když jich někdy dorazí málo, vezme knížky a roznese je po obci. Ví, kdo co čte. Ona sama si mezi žánry nevybírá. Přečte všechno, aby věděla, co může ostatním doporučit. Vůbec se nebojí techniky! Bez problému a se zájmem se vloni naučila pracovat s knihovním programem. Na počítači si sama vyrábí záložky pro čtenáře, PF knihovny, plakáty na různé akce. Pečlivě se stará a knihovní fond.

"Je to obětavá knihovnice, která přes svůj věk i v době covidové byla ochotná po telefonické domluvě půjčovat knížky přes okénko," říká o Janě Simonové starostka obce Libuše Rosová. "Kromě toho se vždy aktivně zapojuje do dění v obci a pomáhá při společenských či sportovních akcích," dodává.

GRATULUJEME!!!


 

Vloženo: 27. října 2021 7:00