Knihovna ve Studnici bojovala o titul Knihovna roku 2021

V krásném prostředí Zrcadlové kaple Klementina v Praze byly vyhlášeny výsledky soutěže Knihovna roku 2021. Náš okres i náš kraj tady reprezentovala Obecní knihovna ve Studnici.

Knihovna ve Studnici má velmi dobré prostorové i personální podmínky pro poskytování knihovnických služeb a jejich další rozvoj do budoucna. Výhodné je umístění knihovny v centru obce společně s obecním úřadem a mateřským centrem. Vedení obce knihovnu podporuje a finančně přispívá na nákup výměnných fondů.

Paní knihovnice Miloslava Koncošová je zaníceným propagátorem čtenářství. Prostory knihovny slouží mimo otevírací dobu v dopoledních hodinách i při školní výuce a besedách pro mateřskou školu. Knihovna se zapojuje svými aktivitami do celostátních knihovnických kampaní a projektů (Březen - měsíc čtenářů, Noc Andersenem, Pasování prvňáčků, Týden knihoven), od letošního roku ještě rozšířila svoje aktivity a přihlásila se do projektu Bookstart S knížkou do života.

Z předávání cen Ministerstva kultury ČR si Miloslava Koncošová odvezla ocenění za kreativní a inspirativní práci s malými čtenáři a podporu dětského čtenářství s důrazem na místní tradice a lokální historii. Všichni GRATULUJEME!!!


 


 

Vloženo: 25. října 2021 10:00