Ivana Votavová, Irena Macurová, Blanka Nešetřilová a Marie Nepovímová jsou knihovnice roku

Vyhlášení výsledků se uskutečnilo na podzimním Slavnostním setkání knihovníků ve Studijní a vědecké knihovně Hradec Králové, kde byli také oceněni jednotliví knihovníci.

V kategorii knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny nominují pověřené knihovny zpravidla jednu knihovnu ze svého obvodu. V kategorii knihovnice/knihovník veřejné knihovny podává nominace krajská knihovna, případně jiná knihovna kraje nebo regionální výbor SKIP. O přidělení čestného titulu rozhoduje každý rok komise složená ze zástupců krajské knihovny a regionálního výboru SKIP.

 

 

Cenu v kategorii knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny převzaly:

  • Eva Hynková – Knihovna v Libřících,
  • Dana Víchová – Místní knihovna v Lukavci u Hořic,
  • Marie Nepovímová – Obecní knihovna Šonov.

 

V kategorii knihovnice/knihovník veřejné knihovny ocenění získaly:

  • Ivana Votavová – Městská knihovna Náchod,
  • Blanka Nešetřilová – Městská knihovna Náchod,
  • Irena Macurová – Městská knihovna Náchod,
  • Blanka Seidlová – Městská knihovna Nový Bydžov,
  • Markéta Dubnová – Knihovna města Hradce Králové,
  • Kateřina Hubertová – Knihovna města Hradce Králové,
  • Eva Semrádová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

 

Děkujeme a blahopřejeme!


 

Vloženo: 18. října 2023 10:00