Exkurze knihovníků obecních knihoven

Zveme Vás na exkurzi knihovníků obecních knihoven, která se uskuteční v pátek 18. 11. 2016.

Program:

  • Prohlídka Městské knihovny v Novém Městě nad Metují.
    Tato moderní knihovna s pestrou nabídkou služeb se umisťuje na předních příčkách soutěže Městská knihovna roku. V roce 2015 získala 1. místo v soutěži dětských knihoven Kamarádka knihovna.

  • Prohlídka Státního oblastního archivu v Zámrsku.
    Archiv sídlí v budově místního zámku, kterým nás zaměstnanci provedou „od sklepa po půdu“. Uvidíme uchovávání starých dokumentů, restaurování a digitalizaci archiválií, jejich zpřístupňování veřejnosti. Dozvíme se o službách a možnostech, které archiv nabízí.

  • Oběd v Restauraci Jachta v Chocni.

  • Návštěva Místní knihovny Podbřezí.
    Svoji knihovnu v obci s 544 obyvateli nám představí knihovnice roku 2013, paní Ester Horáková. Malá knihovna, která dokáže velké věci, nabízí rozmanité služby a aktivně se zapojuje do organizování kulturního života obce.

Z Náchoda pojedeme mikrobusem z autobusového nádraží (zastávka Z1) v 8:30, přistoupit můžete i v Novém Městě nad Metují (sraz u knihovny v 8:45). 

Předpokládaný návrat do Náchoda v 16:00 hodin.

Prosíme, informujte nás o Vaší účasti a místě nástupu do podnělí 14. 11. 2016 na e-mail: havlova@mknachod.cz anebo na telefon 491 423 338 či 778 487 438.


 

Vloženo: 3. listopadu 2016 20:26