Diskusní panel Knihovna - věc veřejná

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové zve knihovníky a zástupce zřizovatelů knihoven na diskusní panel Knihovna – věc veřejná, který proběhne 13. 6. 2018 od 13.00 do 16.00 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

 

Tisková zpráva:

Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa v roce 1918. Nově přijatý knihovní zákon tehdy uložil každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit vzdělanost všech vrstev obyvatelstva. Právě k tomuto výročí chtějí knihovny otevřít diskuzi o své budoucnosti v digitální světě. Informační technologie představují pro knihovny nové výzvy v oblasti
přístupu k informacím, autorských práv i dostupnosti informačních zdrojů pro vzdělávání i volný čas. Knihovny usilují o to být nadále volně dostupným, důvěryhodným zdrojem a příjemným místem pro učení, kreativitu a inovace ve své obci.

Na čtrnácti kulatých stolech se v krajích setkají zástupci ministerstva kultury, krajů, obcí, knihoven i jejich uživatelů. Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly změnit? Odpovědi na tyto i další otázky budou hledat účastníci diskuze s cílem urychlit proces proměny veřejných knihoven, na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí.

Kulaté stoly proběhnou ve všech krajích a organizuje je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a s podporou Ministerstva kultury.

 

Účast v diskusním panelu v Hradci Králové přislíbili zástupci ministerstva kultury, kraje, obcí i knihoven s cílem otevřít dialog o úloze a postavení knihoven v naší společnosti.

 


 

Vloženo: 20. dubna 2018 12:29