Co venkovské knihovny umějí a mohou 2023 - Statenice

XIX. ročník semináře Co venkovské knihovny umějí a mohou je připravený. Uskuteční se v termínu 21. - 22. 9. 2023 ve Statenicích (Knihovna roku 2021) a ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.

Všechny potřebné informace včetně registračního formuláře najdete na webu semináře.

Co venkovské knihovny umějí a mohou je tradiční vzdělávací seminář, je úzce spjatý se soutěží Knihovna roku, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Primárně je určen menším knihovnám v obcích do 7 500 obyvatel.

Seminář poskytuje účastníkům praktické ukázky konkrétních aktivit včetně metodických materiálů, díky kterým jsou snadněji přenositelné do dalších knihoven. Odborné přednášky ukazují kam by veřejné knihovny i v menších obcích měly v následujícím období směřovat a jak by měly vypadat jejich interiéry, aby byly pro návštěvníky atraktivním místem pro trávení volného času a sebevzdělávání. Cílem semináře je vzájemné sdílení příkladů dobré praxe, načerpání nových informací z oboru knihovnictví, dozvědět se, jak vylepšit stávají služby, jak vytvořit z knihovny centrum kultury a občanského vzdělávání.


 

Vloženo: 15. května 2023 14:00