Aktuality

Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven ČR - výsledky

Vloženo: 17.01.2017

V období od 26. 4. do 31. 5. 2016 uskutečnil Knihovnický institut Národní knihovny ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a NIPOS průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven, tj. knihoven provozovaných obcí, městem či krajem. Cílem průzkumu bylo zjistit současný stav prostorového a částečně i technického vybavení knihoven. Průzkumu se zú…

čist více
Buďme v obraze - elektronická vydání knihovnických periodik

Vloženo: 20.12.2016

U NÁS - Knihovnicko-informační zpravodaj královéhradeckého kraje, 4/2016 Bulletin SKIP, 4/2016 Duha. Informace o knihách a knihovnách z Moravy, 4/2016 Knihovnický zpravodaj Vysočina, 3/2016 Aktuální číslo Ikaros  

čist více
Knihovna není jenom nábytek! Seminář s Mgr. Jaroslavou Štěrbovou

Vloženo: 23.11.2016

Zveme vás do Městské knihovny v Náchodě na seminář o profesi knihovníka, jejích nárocích a proměnách. Seminář Knihovna není jenom nábytek! povede Mgr. Jaroslava Štěrbová, hlavní knihovnice Městské knihovny v Praze. Příklady z praxe zaručeny, rady a porady jisté :-). Seminář se uskuteční ve středu 30.11. od 9:00 do 12:00 v dětském oddělení. …

čist více
Obecní knihovna na Kramolně zve na Vánoční výstavu Obecní knihovna na Kramolně zve na Vánoční výstavu

Vloženo: 09.11.2016

Tradiční Vánoční výstava pořádaná Obcení knihovnou Kramolna se uskuteční 18. - 20. 11. 2016. Více informací viz pozvánka.  

čist více
Knihovny tří kontinentů a jejich poklady - pozvánka obecní knihovny ve Vlkově Knihovny tří kontinentů a jejich poklady - pozvánka obecní knihovny ve Vlkově

Vloženo: 07.11.2016

Obecní knihovna ve Vlkově zve na besedu s PhDr. Ondřejem Tikovským, Ph.D., ředitelem Parlamentní knihovny. Více informací viz pozvánka.  

čist více
Exkurze knihovníků obecních knihoven

Vloženo: 03.11.2016

Zveme Vás na exkurzi knihovníků obecních knihoven, která se uskuteční v pátek 18. 11. 2016. Program: Prohlídka Městské knihovny v Novém Městě nad Metují. Tato moderní knihovna s pestrou nabídkou služeb se umisťuje na předních příčkách soutěže Městská knihovna roku. V roce 2015 získala 1. místo v soutěži dětských knihoven Kamar…

čist více
Knihovník/ knihovnice roku Královéhradeckého kraje 2016 Knihovník/ knihovnice roku Královéhradeckého kraje 2016

Vloženo: 31.10.2016

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové se již po osmé předávaly ceny nejlepším knihovnicím a knihovníkům Královéhradeckého kraje. Slavnostní večer se uskutečnil pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje. Ocenění byla udělena v kategoriích Knihovník/knihovnice malé veřejné knihovny a Knihovník/knihovnice…

čist více
Bezpečnost v online prostředí - informační brožura

Vloženo: 04.10.2016

Brožura Bezpečnost v online prostředí obsahuje základní informace o tom, jak bezpečně užívat počítač připojený na internet, jak vytvořit bezpečné heslo, popisuje další obecná nebezpečí, které na internetu hrozí. Radí, jak se bezpečně pohybovat na sociálních sítích a popisuje kyberšikanu a její psychické dopady na oběť. Tato publikace vznikla v r…

čist více
1 2 3 4 > >>